Σειρά μέτρων που αγγίζουν μισθούς, φορολογίες, ωφελήματα, συντάξεις, υγεία, ακίνητη περιουσία, όριο αφυπηρέτησης, ιδιωτικοποιήσεις και περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό σύστημα και δη το Συνεργατισμό, περιλαμβάνεται στο τελικό μνημόνιο που συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας, με στόχο τη συνέχιση της διαδικασίας δημοσιονομικής εξυγίανσης και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προβλέπει αύξηση του εταιρικού συντελεστή φορολογίας στο 12,5%, των εσόδων από τόκους στο 30%, αύξηση των τελών για τις δημόσιες υπηρεσίες, αύξηση της εισφοράς των τραπεζικών καταθέσεων από 0,11% σε 0,15% με το 25/60 των εσόδων να προορίζονται για έναν ειδικό λογαριασμό για ένα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Από την άλλη, προνοεί κλιμακωτή μείωση των απολαβών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συνταξιούχων και εργαζομένων (μηδέν έως 2,000 ευρώ: 0,8%, 2,001 έως 3,000 ευρώ: 1%, 3,001 έως 4,000 ευρώ: 1,5% και πάνω από €4001: 2,0%), προνοεί μείωση των δαπανών για διάφορα στεγαστικά σχέδια κατά τουλάχιστον 36 εκατ. ευρώ, κατάργηση της ειδικής επιδότησης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, εξορθολογισμό του πασχαλινού επιδόματος στους συνταξιούχους και από το  2014 μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, όπως η μείωση του αριθμού των αποσπασμένων στο Υπουργείο Παιδείας κ.ά.

Μια άλλη σημαντική αναφορά είναι οι κατασχέσεις εγγυήσεων μετά από 1,5 χρόνια και τα 2,5 χρόνια για κύρια κατοικία.

Το πρόγραμμα προνοεί μείωση των κοινωνικών παροχών κατά 113 εκατ. ευρώ εντός του 2013 μέσω της κατάργησης αριθμού «περιττών προγραμμάτων» που επίσης επικαλύπτονται, όπως το επίδομα μάνας, άλλα οικογενειακά επιδόματα και εκπαιδευτικά επιδόματα καθώς και της κατάργησης συμπληρωματικών επιδομάτων που δίνονται μέσω του δημόσιου βοηθήματος, της κατάργησης της ειδικής χορηγίας και του εξορθολογισμού του επιδόματος του Πάσχα για τους συνταξιούχους.

in.gr