Το κλείσιμο του εργοστασίου ανακύκλωσης για λίγες ημέρες και η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για τη συγκομιδή είναι οι κύριες αιτίες που οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης του Δήμου Ιεράπετρας ξεχείλισαν στην κυριολεξία .

Από σήμερα Παρασκευή πάντως θα δρομολογηθεί ξανά η συγκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμάτων σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ιεράπετρας κο Βασαρμίδη, ο οποίος τονίζει την ανάγκη πρόσληψης έστω εποχικού προσωπικού στην αποκομιδή λόγω έλλειψης προσωπικού.