Την ευαισθητοποίηση των Κρητικών σε θέματα περιβάλλοντος και την πρόθεσή τους να στηρίξουν το μοντέλο της "Πράσινης Ανάπτυξης", ανέδειξε Παγκρήτια  δημοσκόπηση  που διενεργήθηκε  σε 1317 νοικοκυριά, υπό την εποπτεία του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη διευθυντή του εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής, του καθηγητή Χρήστου Σκιαδά διευθυντή του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης Διοίκησης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και του Υποψηφίου Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γεωργίου.I.Ματαλλιωτάκη.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αίσθηση των πολιτών για το μέγεθος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται από τους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα οι ίδιοι εμφανίζονται πολύ "ενημερωμένοι" και συνειδητοποιημένοι τόσο για την αναγκαιότητα της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο όμως και για τον ρόλο που οι ίδιοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στην "Πράσινη Ανάπτυξη".

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι  ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει στο μέλλον να επενδύσουν  περισσότερα χρήματα στις ΑΠΕ, εξειδικεύοντας την προτίμησή τους στις πράσινες υποδομές(νερό, δάση, απορρίμματα), την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συμπαραγωγή.

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, ξεκάθαρη είναι η γνώμη τους ότι μπορεί να συμβάλλει δραστικά στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ταυτόχρονα όμως, ενώ είναι διατεθειμένοι να μετέχουν σε ανάλογες προσπάθειες συναντούν εμπόδια τόσο λόγο του κόστους, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης αλλά και εξαιτίας θεσμικών και διαδικαστικών στρεβλώσεων εκ μέρους του Κράτους.

Αναφορικά με την απόκτηση εξοπλισμού ήπιας ενέργειας(φωτοβολταϊκά, ηλιακός θερμοσίφωνας κλπ), το κόστος είναι αυτό που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα, ωστόσο θεωρούν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι υψηλές τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην κατοικία. Η έρευνα αναδεικνύει μάλιστα με τον πιο εύγλωτο τρόπο την θετική στάση των πολιτών απέναντι στα φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς η συντριπτική πλειοψηφία(86,3), θα τοποθετούσε ένα τέτοιο σύστημα στο σπίτι τους ή στον εργασιακό τους χώρο λόγω των πλεονεκτημάτων τους και της φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον.

Σαφής είναι και η άποψή των ερωτηθέντων ότι το Κράτος πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει με επιχορηγήσεις και φοροελαφρύνσεις τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το εκπληκτικό ποσοστό 90,4% του δείγματος.

Ιδιαίτερα πρωτοποριακή είναι και η συσχέτιση των Κρητικών ανάμεσα στην εγκατάσταση και ανάπτυξη ΑΠΕ και περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι η δημιουργία πχ. αιολικών πάρκων έχει περισσότερα πλεονεκτήματα συνολικά για το περιβάλλον παρά τα όποια μειονεκτήματα που σε πολλές περιοχές έχουν προκαλέσει την ματαίωσή τους(όπως ηχορύπανση, καταστροφή φυσικής ομορφιάς κτλ).

Η έρευνα επεκτάθηκε και στην άποψη των πολιτών για τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται με τον νέο θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας στην Κρήτη. Σε ποσοστό 52,5% οι πολίτες απάντησαν θετικά υποστηρίζοντας ότι ο νέος θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας στην Κρήτη θα ενισχύσει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

 Τέλος σαν επιστέγασμα της έρευνας και όπως προκύπτει και από τις υπόλοιπες απαντήσεις της έρευνας δήλωσαν (83,9%) σε σχετική ερώτηση ότι η Πράσινη Ανάπτυξη είναι μία εναλλακτική αναπτυξιακή πρόταση, ενώ κάποιοι (5%) διατύπωσαν την άποψη ότι είναι μια μορφή “μόδας” που πρέπει να ακολουθήσουμε.


Η Ταυτότητα της Έρευνας:

• Περίοδος 06 έως 09 Δεκεμβρίου 2010
• Δείγμα: Τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα από 1317 νοικοκυριά
• Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +
• Μέθοδος: δομημένο ερωτηματολόγιο
• Οι τηλεφωνικές κλήσεις για τη συλλογή των στοιχείων έγιναν από φοιτητές του μαθήματος Μάρκετινγκ του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Για την διεξαγωγή της έρευνας εργάστηκαν και δύο επόπτες