Σημαντική είναι, η με ημερ 2-01-2013 απόφαση, χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, που δόθηκε από την Ειρηνοδίκη Λασιθίου, σε αίτηση αναστολής (με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), υπερ δανειολήπτη μέλους της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπου με την διαταγή αυτή, αναστέλλει τα καταδιωκτικά μέτρα, που επρόκειτο να κινήσουν οι δύο δανείστριες Τράπεζες, για το ακίνητο της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη, προκειμένου να διασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

¨Πρόκειται για δανειολήπτη, ο οποίος είχει δανειστεί από δύο Τράπεζες, (για στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα),που λόγω της γενικότερης συγκυρίας που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, ο εν λόγω δανειολήπτης ένοιωσε αδυναμία ανταπόκρισης του χρέους του, προς τις δανείστριες Τράπεζες, αποφασίζοντας να ενταχθεί στο ν.Κατσέλη, για να ρυθμίσει το χρέος του, αλλά και να σώσει την κατοικία του εξαιρώντας την, από την ρευστοποίηση.

Με την παρούσα απόφαση αναστέλλονται τα μέτρα της τράπεζας, μέχρι της συζήτησης της υπόθεσης που έχει οριστεί για τις 13-12-2013 από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, υπό τον όρο να καταβάλλονται για το καταναλωτικό δάνειο 20 ευρώ το μήνα, για το στεγαστικό 30 ευρώ και 5 ευρώ για την πιστωτική κάρτα. Δηλαδή με απλά λόγια, έως να εκδικαστεί η κύρια αίτηση και για να μη αδικιθούν οι Τράπεζες, ο δανειολήπτης καλείται να πληρώνει το ποσό των 55 Ευρώ/μήνα έναντι του συνολικού του χρέους .