Στο «κενό έπεσαν οι προσφυγές που είχαν καταθέσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κέρκυρας και πέντε κάτοικοι του νησιού που ζητούσαν να ακυρωθεί η μεταβίβαση έκτασης 489.560 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Κασσιώπη στη Κέρκυρα, η οποία έγινε στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων. Στην έκταση αυτή, η οποία μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνονται λίμνη, αιγιαλός, δασική έκταση, ναυτικό οχυρό, κ.λπ.

Η μεταβίβαση της συγκεκριμένης έκτασης έγινε με την από 21.2.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Ωστόσο, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με δύο αποφάσεις του (1415-1416/2013) απέρριψε τις προσφυγές και ερμηνεύοντας το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής των ετών 2012-2015 (περιλαμβάνει και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων προς ενίσχυση των δημοσίων εσόδων με την αξιοποίηση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου), το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 3845/2010) και την ισχύουσα νομοθεσία, έκριναν πως από την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάστηκε η έκταση στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν προκλήθηκε ζημιά στους προσφεύγοντες.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις αποφάσεις του ΣτΕ η όποια πιθανή ζημιά προκληθεί στους Ο.Τ.Α. θα είναι από μεταγενέστερο στάδιο της όλης διαδικασίας, όπως είναι από την έκδοση 1) Προεδρικού Διατάγματος περί εγκρίσεως των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), 2) των υπουργικών αποφάσεων περί εγκρίσεως πολεοδομήσεως, χωροθετήσεως επενδυτικών σχεδίων και περί σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και καταλληλότητας, 3) των υπουργικών αποφάσεων περί παραχωρήσεως της χρήσεως αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και του δικαιώματος εκτελέσεως λιμενικών έργων, 4) των πράξεων χορηγήσεως οικοδομικών αδειών και 5) κηρύξεως αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.ο.κ.

Σε ό,τι αφορά στο ναυτικό οχυρό που βρίσκεται στην στην περιοχή της Κασσιώπης οι Ο.Τ.Α. Στις προσφυγές τους είχαν υποστηρίξει ότι είναι άκυρη η απόφαση της ΔΕΑΑ, αφ’ ενός μεν «διότι δι’ αυτής μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ακίνητο που ανήκει τουλάχιστον εν μέρει, ήτοι ως προς την «απαγορευμένη ζώνη» και την «επιτηρούμενη ζώνη», στη δημόσια κτήση του Ελληνικού Δημοσίου, αφ’ ετέρου δε διότι η ύπαρξη του ναυτικού οχυρού καθιστά αδύνατη την αξιοποίηση του μεταβιβασθέντος ακινήτου στο σύνολό του». Ωστόσο, το ΣτΕ απέρριψε τον ισχυρισμό τους καθώς «η μεν «απαγορευμένη ζώνη» συμπίπτει με την έκταση των 11.520 τετραγωνικών μέτρων που δεν μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, η δε «επιτηρούμενη ζώνη», η οποία καταλαμβάνει μέρος του ακινήτου των 489.560 τετραγωνικών μέτρων, νομίμως μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ως μη ανήκουσα στη δημόσια κτήση του Ελληνικού Δημοσίου».


protothema.gr