Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποτελέσματος της από 05-03-2013 δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου, προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.

2. Έγκριση αποτελέσματος της από 26-03-2013 δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτηρίου Μανουσάκη στην Αργυρούπολη για τη Δημιουργία Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», προϋπολογισμού μελέτης 21.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

3. Έγκριση αποτελέσματος της από 26/3/2013 δημοπρασίας του έργου «Nέο ισόγειο κτίριο πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Τυμπακίου», προϋπολογισμού 660.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση αποτελέσματος της από 12-3-2013 δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Π. Ε. Ηρακλείου (καθαρισμοί ποταμών) - Α' φάση> προϋπολογισμού 750.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση Οδικού Δικτύου Νομού Χανίων (9η φάση 2010 – ανατολικές περιοχές)»

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαδημοτική οδοποιία από οικισμό Μεγάλης Βρύσης Δήμου Αγίας Βαρβάρας έως οικισμό Βαλή Δήμου Γόρτυνας»

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Πατσίδες – Αρχάνες και ενδιάμεσου κόμβου επαρχιακής οδού αρ. 31 (4 χλμ)»

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο δρόμο Καρτερός - Επισκοπή α΄ φάση »

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 10ο Γυμνάσιο Δήμου Ηρακλείου (Περιοχή Γιόφυρος)»

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων»

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση παράκαμψης Κουτσουρά - Μακρύ Γιαλού - Ανάληψης (Βελτιώσεις – Αποκαταστάσεις Τμημάτων)»

12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ορισμένου χρόνου, μηχανήματος έργων (προωθητής γαιών) στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

13. Έγκριση παραχώρησης Απορριμματοφόρου Κ.Υ. 435 στο Δήμο Ηρακλείου, για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης

14. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Νο 1 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Λασιθίου – χρήση έτους 2013» προϋπολογισμού 55.000,00 € με το Φ.Π.Α.

15. Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσης «Πιλοτική Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών νέων & υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών» Ν. Λασιθίου, στο πλαίσιο του έργου πράξης «i4WALKER: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», (Κ1_02_01), ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»), β) των όρων της διακήρυξης, γ) Συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού

16. Έγκριση διάθεσης ποσού 420,00 € με Φ.Π.Α., για την εκτύπωση σελιδοδεικτών με τουριστικές πληροφορίες στα αγγλικά

17. Διαπραγμάτευση για την απ΄ ευθείας (ύστερα από άγονο διαγωνισμό) μίσθωση για στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης της Π. Ε. Ρεθύμνου

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων


19. Έγκριση δαπάνης ποσού 760,00 Ευρώ για την αποστολή υλικού προβολής της Κρήτης στην Ελληνική Πρεσβεία του Ταλίν Εσθονίας

20. Έγκριση δαπάνης ποσού 984,00 Ευρώ για ολοσέλιδη καταχώρηση στην Αγγλική ετήσια έκδοση του περιοδικού γάμου «White» (National Herald-Εθνικός Κήρυκας Αμερικής)

21. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μεταβατική έδρα Λασιθίου για την εξέταση προσφυγής του κ. Κώστα Πέτρου

22. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μεταβατική έδρα Λασιθίου για την εξέταση αγωγής της κας Μετεντζίδου Αικατερίνης

23. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, για την αίτηση των κ. Πυράκη Ιωάννη κλπ

24. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, για τις αιτήσεις των α) κ. Σκαρμαλιωράκη Κωνσταντίνου κλπ & β) κ. Ζωγραφίνη Ευαγγέλου κλπ

25. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μεταβατική έδρα Λασιθίου για την εξέταση αγωγών των α) κας Αλέξη Σοφίας κλπ & β) των κας Φραγκιαδάκη Μαρίνα κλπ

26. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου (ειδική διαδικασία), για εξέταση αγωγής της κας Χαλκιαδάκη Αικατερίνης

27. Δικαστική εκπροσώπηση της Π. Κ. – Π .Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μεταβατική έδρα Λασιθίου για την συζήτηση προσφυγής των α) κ. Ηλιάκη Ιωσήφ & β) κ. Κουγιουμουτζάκη Ιωάννη

28. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες: α) της υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίες (Π.Ε.2) του έργου «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΜΜWD» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., β) του συντονισμού (Π.Ε.1) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και της υλοποίησης των δράσεων των πακέτων εργασίας (Π.Ε. 3-4 & 6-7) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.370,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., του ίδιου έργου

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου

30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου

31. Έγκριση συνδιοργάνωσης, της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή μαθητικής δημιουργίας στο Ρέθυμνο»

32. Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτη του έργου: «Απόστολοι - Φουρφουράς»

33. Έγκριση μετακινήσεων

34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης των καθαρισμών εισόδων αλιευτικών καταφυγίων Σισίου-Μακρύ Γιαλού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης

35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.950,00 Ευρώ α) για την διοργάνωση ημερίδας για την τεχνική βελτίωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων ελιάς και σταφυλιού, β) εκδήλωση στο μουσείο της Ακρόπολης για την ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας

36. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών που αφορούν στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας και προμήθειας εγκεκριμένων εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών έτους 2013

37. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και ενστάσεων διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π. Ε. Χανίων.