Έξοδο στις αγορές βραχυπρόθεσμου χρέους πραγματοποίησε την Τρίτη η Ελλάδα, αντλώντας 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.

Το ενιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,25%, αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι προσφορές για το ελληνικό χρέος ανήλθαν στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικά διατιθέμενο ποσό του 1 δισ. κατά 160% (164% τον Μάρτιο).

 

skai.gr