Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το έτος 2013.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,

 να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στα Χανιά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 9/4/2013 έως και 18/4/2013, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 1, ΤΚ 72132 (1ο Γυμνάσιο Χανίων, δίπλα στη Δημοτική Αγορά) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες , από 16:30 έως 20:30.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

-Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από

1. παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333).
-Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ.
2. Αντίγραφο (φωτοτυπία) του ισχύοντος διαβατηρίου και της άδειας διαμονής και όχι απαραιτήτως ακριβές αντίγραφο,
3. Μία (1) φωτογραφία μικρού μεγέθους,
4. Αντίγραφο (φωτοτυπία) της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: www.gsae.edu.gr
Και στα τηλέφωνα: 213 131 1667 [-1655 -1678 -1652] ή στο τηλέφωνο του ΣΔΕ Χανίων 2821052132 (5.00-9.00 μ.μ.)