Μια αναλυτική χαρτογράφηση του βυθού της λιμενολεκάνης του Ρεθύμνου, αλλά και της χερσαίας ζώνης του λιμανιού γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στο Ρέθυμνο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Μάλιστα, για τις ανάγκες της εκπόνησης αυτού του ιδιαίτερου "τοπογραφικού" του βυθού, στη μαρίνα του Ρεθύμνου έχει δέσει από τις προηγούμενες ημέρες το σκάφος της υδρογραφικής υπηρεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας.


ert.gr