Ριζικά θα αλλάξει όψη το επόμενο διάστημα το σημείο πώλησης αλιευμάτων από τους επαγγελματίες αλιείς που βρίσκεται στην Πλατεία 18 Άγγλων στο Ηράκλειο. Σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης υπογράφτηκε σύμβαση προϋπολογισμού 40.000 ευρώ για την «συντήρηση, βελτίωση, και εξοπλισμό ξύλινου στεγάστρου επαγγελματιών αλιέων Ηρακλείου».

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο ανάδοχος του έργου Ιωάννης Σφυριδάκης παρουσία του προέδρου των επαγγελματιών αλιέων Ηρακλείου Μανόλη Μαντζαράκη και των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου Καίτης Ιερωνυμάκη, και Δήμητρας Τζανάκη.

Οι εργασίες συντήρησης- βελτίωσης του ξύλινου στεγάστρου των επαγγελματιών αλιέων του λιμένος Ηρακλείου που έχει εκτεταμένες φθορές, θα περιλαμβάνουν:

Εργασίες επισκευής της στέγης του υπάρχοντος στεγάστρου, την συντήρηση του σκελετού του στεγάστρου, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές , την τοποθέτηση ρολών για λόγους ασφαλείας, την τοποθέτηση συρόμενου υαλοστασίου στην μία πλαϊνή πλευρά του στεγάστρου, την αντικατάσταση των παλαιών λαντζών και τοποθέτηση νέων και σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης.

Θα γίνουν ακόμη ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτισμού, τη σύνδεση του νέου εξοπλισμού (ψυγεία) και ότι άλλο τυχόν απαιτηθεί.

Τέλος προμήθεια εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του στεγάστρου , που περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων ψυγείων πάγκου ειδικής κατασκευής.

Την ικανοποίηση του για τις παρεμβάσεις στο σημείο πώλησης των επαγγελματιών αλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου εξέφρασε ο πρόεδρος τους Μανόλης Μαντζαράκης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη που έδωσε λύση σε ένα πολύχρονο αίτημα του συλλόγου.