Με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Υποδομών κ.Γ.Μαγκριώτης εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του φράγματος Αποσελέμη.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο υπο τον τίτλο «Υδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου» έχει προυπολογισμό 68.880.000 ευρώ.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση « το έργο περιλαμβάνει επιμέρους έργα, που είναι:

Τα έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου.
Τα έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου, που περιλαμβάνουν τη διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου – Ταμιευτήρα Αποσελέμη, με μηχάνημα ΤΒΜ απλής ή διπλής ασπίδας και τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα.
Τα έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου.
Τη διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.

Η κατασκευή παρουσιάζει ιδιομορφίες και ιδιαίτερες  κατασκευαστικές δυσχέρειες, δεδομένου ότι η εκσκαφή και η στεγανή επένδυση της κυκλικής σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου θα γίνει υποχρεωτικά με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής απλής ή διπλής ασπίδας, μέθοδος που επιβάλλεται από τη μορφολογία του εδάφους, καθώς παρατηρείται κλίση περίπου 15%, σε όλο το μήκος της σήραγγας και από τη φύση των εδαφών.

Κρίνεται ότι για την άρτια ολοκλήρωση του έργου απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και σχετική εμπειρία εκ μέρους της αναδόχου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, λόγω της ιδιομορφίας του, της ανάγκης επίσπευσης των εργασιών και της διασφάλισης της ασφάλειας του  προσωπικού.»

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολλής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 24 Μαίου στις 10 π.μ., ενώ σύμφωνα με την διακήρυξη το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 32 μήνες.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης