Παίρνεις δάνειο, δεν έχεις να πληρώσεις, σου παίρνει η τράπεζα το σπίτι.

Παίρνει η τράπεζα δάνειο, δεν έχει να πληρώσει, σου παίρνει το σπίτι.

Κ.Σ