Μόλις πριν δώδεκα ημέρες διεκόπη η μισθοδοσία της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη από το υπουργείο Εξωτερικών ως πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων, αν και η ίδια το είχε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό.

Το σχετικό έγγραφο του υπουργoύ Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρει τα εξής:

«Την 31.01.2013 η κυρία Ιωάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη έπαυσε να μισθοδοτείται από το υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής δηλώσεώς της, δυνάμει του δεύτερου άρθρου του Ν. 4104/04.01.2013».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί γιατί, ενώ η κ. Αγγελοπούλου είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει μισθό, μισθοδοτούνταν μέχρι πρότινος.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Εξωτερικών, «κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τού βαθμού τού εν ενεργεία πρέσβεως. Ωστόσο, προσφάτως θεσπίστηκε ρύθμιση προς συμπλήρωση υπάρχοντος νομοθετικού κενού (δεύτερο άρθρο Ν. 4104/2013), η οποία προβλέπει ότι οι πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων δύνανται με δήλωση προς το υπουργείο Εξωτερικών, να παραιτούνται της προβλεπόμενης για τη θέση αυτή αμοιβής, καθώς και όλων των σχετικών αποδοχών».

Όπως υπενθυμίζει ο υπουργός Εξωτερικών, οι πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με ανάθεση συγκεκριμένου έργου. Διορίζονται αναγνωρισμένης αξίας προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της χώρας. Οι πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του διπλωματικού κλάδου.

Επίσης, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό του υπουργείου Εξωτερικών, με Προεδρικό Διάταγμα, μπορούν να διορίζονται 15 πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν ετήσιο απολογισμό δράσης στον υπουργό Εξωτερικών το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

newsbeast.gr