Σε ιδιώτες γιατρούς που θα συμβληθούν με το ΙΚΑ αποδεχόμενοι έλεγχο στη συνταγογράφηση θα μπορούν να πηγαίνουν οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με σχέδιο που μελετά το υπουργείο Εργασίας. Επίσης προβλέπεται σύμπραξη ιδιωτών γιατρών και γιατρών του ΙΚΑ στα πολυϊατρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι γιατροί θα ενοικιάζουν τις δομές του ΙΚΑ, προσφέροντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους ασφαλισμένους.

Στα σχέδια του υπουργείου είναι να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού στους ασφαλισµένους, αρκεί οι ιδιώτες να είναι «πιστοποιηµένοι», δηλαδή να δέχονται να υπόκεινται σε έλεγχο µέσω π.χ. της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

«Μελετάται η εκδοχή να δηµιουργήσουν κοινοπραξίες οι γιατροί του ΙΚΑ σε συνεργασία µε ιδιώτες γιατρούς , µετά την ένταξη των µονάδων υγείας των Ταµείων στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, τα περίπου 200 πολυϊατρεία ενδέχεται να µετατραπούν σε πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα», λέει ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Οι γιατροί θα διαχειρίζονται τα έσοδα των µονάδων υγείας, παράλληλα όµως, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα επωµιστούν και τα έξοδα λειτουργίας και δαπανών – ή έστω µέρος αυτών – για την αγορά εξοπλισµού στο πλαίσιο του ανταγωνισµού.

Το σχετικό νοµοσχέδιο που θα ορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή σε περίπου δέκα ηµέρες. Συνεπώς, οι λεπτοµέρειες για περαιτέρω ρυθµίσεις θα οριστούν µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα.

Το στοίχηµα, σύµφωνα µε τους αρµοδίους, είναι να συρρικνωθεί η λίστα αναµονής στις µονάδες υγείας του Ταµείου, η οποία είναι συχνά τεχνητή όπως καταγγέλλουν. Και αυτό, γιατί η… ουρά οδηγεί τους ασφαλισµένους στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΙΚΑ, που κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν πελατεία.

Στην περίπτωση που δοθεί πράσινο φως στο σχέδιο αυτό, οι ασφαλισμένοι δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Αντίθετα, οι γιατροί θα αμείβονται για τις επισκέψεις και τις ιατρικές πράξεις βάσει του ενιαίου πακέτου παροχών υγείας που θα αποτελεί κοινό «τιμοκατάλογο» για όλους τους ασφαλισμένους και θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον δεν πρόκειται να θιγούν οι εργασιακές σχέσεις των περίπου 5.000 μόνιμων γιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το μισθό τους μηνιαίως μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ, το σχέδιο εάν εγκριθεί θα λειτουργήσει πιλοτικά, προκειμένου να συνεκτιμηθούν οφέλη και ζημίες.

in.gr