Οι μεγαλοκαταθέτες των δύο μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών αναμένεται να χάσουν έως 8,3 δισ. ευρώ, μέσα από τη διαδικασία εξυγίανσή τους, σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν.

Το ποσό αυτό εντάσσεται στα 10,6 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν συνολικά μέτοχοι, ομολογιούχοι και καταθέτες για την αναδιάρθρωση των τραπεζών.

«Η συμμετοχή στη διάσωση μη εξασφαλισμένων καταθετών της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου θα συμβάλει κατ' εκτίμηση 8,3 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση», αναφέρεται στο έγγραφο με ημερομηνία 12 Απριλίου που φέρει ένδειξη «οριστικό», σύμφωνα με το Reuters.

Σε υποσημείωση προστίθεται: «Αυτή είναι η ανώτατη εκτίμηση. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από την μετατροπή στο πλαίσιο της ανταλλαγής χρέους-μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου και από τα ποσά που θα ανακτηθούν στη Λαϊκή».

Η Κύπρος θα κλείσει τη Λαϊκή, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζά της και θα αναδιαρθρώσει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό της ίδρυμα, την Τράπεζα Κύπρου, με αντάλλαγμα διεθνή βοήθεια ύψους 10 δισ. ευρώ για την τριετή περίοδο κατά την οποία η χώρα δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει τα χρέη της.

Η Κύπρος και οι διεθνείς δανειστές αποφάσισαν ότι οι καταθέτες με ποσά πάνω από 100.000 ευρώ στις δύο τράπεζες θα χάσουν μέρος των χρημάτων τους για να συνεισφέρουν στην ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παράλληλα με τους μετόχους και τους ομολογιούχους. Οι καταθέσεις έως 100.000 είναι εξασφαλισμένες.

Στο οριστικό έγγραφο δεν διαχωρίζονται πλέον, όπως γινόταν σε προσχέδιο της 9ης Απριλίου, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (που συμπεριλαμβάνουν χρήματα που η Κύπρος μπορεί να βγάλει μόνη της) και οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες (δηλαδή το ποσό δηλαδή που χρειάζεται να δανειστεί η Λευκωσία).

Στο προσχέδιο η Κομισιόν ανέφερε ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του έτους και του πρώτου τριμήνου του 2016 θα είναι 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 δισ. ευρώ θα προέρχονταν από την ίδια την Κύπρο.

Αυτό σήμαινε ότι οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονταν στα 10 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 9 δισ. θα δώσει ο μηχανισμός ESM και το 1 το ΔΝΤ.

Από το δάνειο των 10 δισ. ευρώ, τα 2,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου αναδιαρθρωμένου τραπεζικού τομέα, στην περίπτωση που δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους ακόμα περισσότεροι δανειολήπτες σε σχέση με τις προβλέψεις.

Τα χρήματα αυτά πιθανόν να χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και των συνεταιριστικών τραπεζών της νήσου.

Επιπλέον ποσό 4,1 δισ. ευρώ από το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λήξεων χρέους και 3,4 δισ. για την κάλυψη δημοσίων δαπανών.

Τα προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού κλάδου προκλήθηκαν από τη ζημία ύψους 4 δισ. ευρώ, ή 22% του κυπριακού ΑΕΠ, που υπέστη η χώρα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους πέρυσι.

Μετά το κλείσιμο της Λαϊκής, την πώληση των θυγατρικών των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου, το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου της Κύπρου σε σχέση με την οικονομία της χώρας θα έχει συρρικνωθεί κατά ήμισυ, στο 350% του κυπριακού ΑΕΠ περίπου.


in.gr