Στις αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου κατοικίας τους πρέπει να απευθυνθούν τις επόμενες ημέρες οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι άδειες κατοχής έχουν λήξει, αλλά και όσοι κατέχουν κυνηγετικά όπλα, τα οποία δεν έχουν δηλώσει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούν στην νομιμοποίησή τους, με την ανανέωση ή την έκδοση των σχετικών αδειών κατά περίπτωση.

Αν δεν προχωρήσουν εγκαίρως στη νομιμοποίηση τότε σε ενδεχόμενο έλεγχο, θα υποστούν βαρύτατες οινικές και διοικητικές κυρώσεις.