Σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση των ανέργων για το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας εως 29 ετών", οργανωνει το ΚΕΚ της ατνιπεριφέρειας Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πέμπτη18 Απριλίου 2013

11.00 π.μ.

Αίθουσα Διδασκαλίας ΚΕΚΑΠΕΡ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος)

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

7.30 μ. μ.

Αίθουσα Διδασκαλίας ΚΕΚΑΠΕΡ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος)

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

11.00 π.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου


Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν, επίσης,  εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το παραπάνω πρόγραμμα.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).