Αυτή την εβδομάδα τα πράγματα ήταν πιο... ήρεμα στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Χανίων και η Πειθαρχική Επιτροπή δεν είχε τόση δουλειά.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

"Το Δ.Σ. σας κοινοποιεί τις ποινές των Φύλλων Αγώνων 13-14 /4-2013 που η Πειθαρχική Επιτροπή επικύρωσε:

Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΩΝΙΑ 2000 – ΙΚΑΡΟΣ Μ. 13-4-2013: Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Ικαρου Μ. Μιχαλακόπουλος Ι. με Α.Δ. 1169070 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής [άρθρο 7 παρ 3]. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Ιωνία 2000 Τζαγκαράκης Ν. με Α.Δ. 583977 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής [άρθρο 7 παρ 3].

Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε.ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 13-4-2013: Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Περιβόλια Παπιδάκης Ι. με Α.Δ. 468407 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τριών [3] αγωνιστικών [άρθρο 10 παρ 1γ].

Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ – ΚΟΡΩΝΙΣ 7-4-2013: Στον ποδοσφαιριστή της ομάδας Ροδωπού Χατζηγιάννη Μ . επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη. 

Φ.Α. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΑΝ – Ν. ΧΑΝΙΩΝ 13-4-13: Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Ν. Χανίων Σφηναρολάκης Γ. με Α.Δ. 1282704 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής [άρθρο 7 παρ 3 ]. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Τιτάν Ορφανουδάκης Ε. με Α.Δ. 1200168 τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τριών [3] αγωνιστικών [άρθρο 10 παρ 1γ]. 

Φ.Α. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. – ΠΑΝΑΚ/ΚΟΣ 6-4-2013: Στο Δ.Σ. της ομάδας Αστέρα Μαν. επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη.

Φ.Α. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ – ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ 10-4-2013: Στο Δ.Σ. της ομάδας Ιδομενέα επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη.

Φ.Α. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. 10-4-2013: Στο Δ.Σ. της ομάδας Φωστήρα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ [200,00].

Η εξόφληση των ανωτέρω χρηματικών προστίμων γίνεται εντός τριάντα ημερών σύμφωνα με τον Π.Κ."Λευτέρης Αντωνακάκης