Εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Ιωάννη Στρογγυλό, τον κ. Παύλο Παυλάκη, Δρ Πολιτικό Μηχ/κό, και τον Ειδικό Συνεργάτη, πλέον, της Π.Ε. Χανίων, κ. Κων/νο Βοζινάκη, διαμόρφωσαν την πρόταση της Π.Ε. Χανίων που αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς και στις σχετικές προτεραιότητες, με στόχο την εξασφάλιση της ύδρευσης και άρδευσης του Νομού Χανίων, σε συνάρτηση με τον πληθυσμό και τις καλλιέργειες του, για τα επόμενα χρόνια.

Προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική διαχείριση του υδατικού δυναμικού και των έργων που πρέπει να δρομολογηθούν για τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, διαβίβασε χθες, Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, τα στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και υπέβαλε προτάσεις για συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα στο Νομό Χανίων, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, με την επισήμανση «ότι το έργο «Φράγματα Ταυρωνίτη (Σεμπρενιώτη, Ντεριανού) Σήραγγα διασύνδεσης αυτών & αγωγός προσαγωγής υδροαδρευτικού έργου στον υφιστάμενο κύριο αγωγό Αγιάς-Κολυμβαρίου» αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας για την Π.Ε. Χανίων, δεδομένου ότι θα συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ότι, λόγω της φύσης και του μεγέθους του, δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του από το Περιφερειακό Πρόγραμμα». Συνοδευτικά επισυνάφτηκε και Τεχνική Έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το είδος του έργου, η σημασία του για τη τοπική οικονομία, ο βαθμός ωριμότητας του από πλευράς μελέτης και η συμβολή του στη Ορθολογική Διαχείριση των Εδαφοϋδατικών πόρων.


Δείτε εδώ σε μορφή pdf τα προτεινόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα