Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στις 10.00 π.μ. και την Πέμπτη  25 Απριλίου στις 09.00 π.μ. στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  Χανίων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν  είναι :

* Ενημέρωση  για έργα και μελέτες που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται στην Παλιά Πόλη από το Δήμο Χανίων και το Γραφείο Προγραμματικής  Σύμβασης Παλιάς Πόλης .

* Ενημέρωση για έργα και μελέτες που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται  στην Παλιά Πόλη από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες .

*Ενημέρωση για έργα και μελέτες που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται στην Παλιά Πόλη από το Γραφείο Επιστημονικής επιτροπής ανάδειξης οχυρωματικών έργων Κρήτης .

* Ενημέρωση για έργα και μελέτες που έχουν προγραμματιστεί να εκτελεσθούν στη Χερσαία Ζώνη του Ενετικού Λιμένα στην Παλιά Πόλη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο .

* Κήρυξη Παλιάς Πόλης Χανίων σε Αρχαιολογικό Χώρο - Καθορισμός Αρχαιολογικών Ζωνών .Τροποποίηση Ρυμοτομικού σχεδίου του 1946 για την Παλιά Πόλη Χανίων - Αστικός Αναδασμός.

 Την Πέμπτη 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε έργα και περιοχές της Παλιάς Πόλης .