Εργαστήριο σχεδιασμού αειφόρου καλλιέργειας (περμακουλτούρας) και βιοδυναμικής γεωργίας, διοργανώνει η ομάδα "πηλΟίκο". Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί από τις  27 Απριλιου-2 Μαίου, στο κτήμα Μουφτίνα στα Περιβόλια και θα διαρκέσει 6 ημέρες.

H αειφόρος καλλιέργεια (permaculture=permanent+agriculture) είναι μια ριζοσπαστική μέθοδος σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αυτοσυντηρούμενου αγροτικού συστήματος με ελάχιστοποιημένη την ανθρώπινη παρέμβαση που συμπεριλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη φυσική δόμηση, τη φυσική δόμηση, τη συλλογή βρόχινου νερού, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.ά.

Στη Βιοδυναμική Γεωργία ο άνθρωπος, τα φυτά, τα ζώα, οι μικροοργανισμοί, αλληλοσχετίζονται και αλληλοεξαρτώνται, με ισχυρές, αλλά και με λεπτοφυείς δυνάμεις, δημιουργώντας ένα ενναίο, ζωντανό οργανισμό.

Ο γεωργός, συμμετέχει συνειδητά, ως ακρογωνιαίος λίθος, "ψυχή τε και σώματι", στοχεύοντας, στη δημιουργία, αυτάρκειας, αυτοδυναμίας, δικής του και του κτήματος, γόνιμου εδάφους και τελικά στην παραγωγή, πραγματικά υψηλής ποιότητας τροφίμων.

Το εργαστήριο διοργανώνεται στα Χανιά σε συνεργασία με την πολιτικό μηχανικό Εύα Καλογιαννάκη και εισηγητές θα είναι οι Μιχάλης Μανιαδάκης, Μάριος Δεσύλλας και ο Alfred Decker.

Καθημερινό πρόγραμμα σεμιναρίου:
09:00  -  11:00    Θεωρία
11:30  -  13:00    Πρακτική
16:00  -  18:00    Θεωρία

Πρόγραμμα:

1η μέρα
Εισαγωγή στην Αειφορική καλλιέργεια (Permaculture)
Αρχές σύμφωνα με τους B.Mollison-D.Holmgren
Οι σχέσεις συνεργασίας στο Φυτικό και Ζωικό βασίλειο
Πρακτική άσκηση πάνω στην παρατήρηση

2η μέρα

Υγιές έδαφος
Κομποστοποίηση
Φυτοπροστασία
Ανυψωμένα παρτέρια (Raised beds)

3η μέρα

Σχεδιασμός αγροκτήματος, με βάση τις Αρχές της Permaculture.
Στόχος  η  αειφορία με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και η καλύτερη      αξιοποίηση των φυσικών πόρων όπως το νερό

4η μέρα

Εισαγωγή στη Βιοδυναμική Γεωργία (Βασική Φιλοσοφία και Εφαρμογές)
Τα Βιοδυναμικά Παρασκευάσματα
Καλλιεργητικό Ημερολόγιο

5η μέρα
Κοινωνική διάσταση της περμακουλτούρας
Βρώσιμος Δασόκηπος ή Δάσος Τροφής (Food forest)
Δημιουργία Δασόκηπου

 6η μέρα
 Πρακτική  Άσκηση Σχεδιασμός

Κόστος συμμετοχής: 150€ (+ ΦΠΑ)
Προκαταβολή 50 €