Την πρόσληψη 15 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στη ΔΕΥΑΒΑ ενέκρινε η Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ μηνών.

Οι θέσεις που θα προκηρυχτούν αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες.
– Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Η/Υ

– Ένας (1) ΠΕ Οικονομολόγος

– Ένας (1) ΤΕ Λογιστής

– Ένας (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– Ένας (1) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

– Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

– Ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγος-Μηχανολόγος

– Δυο (2) Τεχνίτες Υδραυλικοί ή Θερμοϋδραυλικοί

– Ένας (1) ΠΕ Χημικός Μηχανικός

– Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος

– Ένας (1) ΔΕ Τεχνίτης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

– Τρεις (3) ΥΕ Εργάτες