Αύξηση της τάξεως του 11,5% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το Φεβρουάριο, καθώς οι αφίξεις ήταν υψηλότερες κατά 11,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Φεβρουάριο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 27 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 11,5% (Φεβρουάριος 2013: 126 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 113 εκατ. ευρώ) και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 8 εκατ. ευρώ ή 7,4% (Φεβρουάριος 2013: 99 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2012: 107 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 11,1%, ενώ και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,3%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 1,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 52 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 23 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών, κατά 68 εκατ. ευρώ ή 25% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012, καθώς και στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 7 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 6,9%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 3,8% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 4,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 1,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

in.gr