Με την μορφή του κατεπείγοντος και σε ένα άρθρο κατατίθεται σήμερα στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δισ. ευρώ.

Στο νομοσχέδιο που δόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι απολύσεις στο δημόσιο, ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την πληρωμή του ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ και για το 2013, ενώ αλλαγές έρχονται και στη λειτουργία της αγοράς.

Η ρύθμιση για τα χρέη στο δημόσιο

Σε 48 ισόποσες δόσες με καταληκτική ημερομηνία την 31.6. 2017 μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους οι οφειλέτες του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αρκεί να έχουν επιδείξει συνέπεια στην αποπληρωμή.

Aναλυτικά:

- Ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα, για όσους χρωστούν έως 5.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΝΑΤ) και 48 δόσεις για τις άλλες περιπτώσεις.

- Μισθωτοί και συνταξιούχοι -αλλά όχι επιτηδευματίες- που χρωστούν στην εφορία, μπορούν να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα
με τα εισοδήματά τους.

- Οσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση χρεών, εξαιρούνται από τη νέα

- Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές από φόρους και δασμούς ρυθμίζονται σε έως και 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 31. 6.2017.

- Δίνονται εκπτώσεις στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης -όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013- ως εξής:

α) Απαλλαγή 50% από τις προσαυξήσεις, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την30.6.2013,

β) Απαλλαγή 40% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

γ) Απαλλαγή ποσοστού 35% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,

δ) Απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016.

ε) Απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.

- Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.

- Σε κάθε περίπ τωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

- Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

- Η βασική οφειλή από την 1.1.2013 τοκίζεται με επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον 8 μονάδων ετησίως. Φτάνει δηλαδή στο 8,75% με τα σημερινά δεδομένα.

- Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, αλλά χάθηκε μετά την ημερομηνία κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή ή αν οι οφειλέτες έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

- Η «πάγια» ρύθμιση με τις έως 48 δόσεις για χρέη που έμειναν ληξιπρόθεσμα από το 2013 και μετά, αντικαθίσταται με νέα με 12 δόσεις, που μπορεί να διπλασιάζονται σε 24, για έκτακτους λόγους.

- Η νέα ρύθμιση χάνεται και απαιτείται άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει την επίμαχη διάταξη με τους συμβασιούχους. Ωστόσο περιγράφει το καθεστώς υποχρεωτικών αποχωρήσεων.

Ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται το καθεστώς της διαθεσιμότητας σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρεται «Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Ταυτόχρονα, προβλέπονται:

- 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος

- Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.

- Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων – Μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν να διορθωθούν οι λάθος υπολογισμοί

«Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, το διαβόητο «χαράτσι» γίνεται «ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και συνεχίζει να εισπράτεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αντικείμενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη ημερομηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και με το «χαράτσι»

Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά την ημερομηνία έκδοσης κάθε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ο οποίος το καταβάλλει μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας.

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρχονται μέχρι την 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Εξαιρούνται τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά ακίνητα.

Εκπαίδευση

- επιτρέπεται, η κατ’ εξαίρεση λειτουργία και δημοτικών σχολείων δωδεκαθέσιων και άνω, όταν τούτο επιβάλλεται από ανάγκες όπως πχ ο μεγάλος αριθμός των μαθητών, οι μικρής χωρητικότητας διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.

- αυξάνεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά δύο ώρες. Αυτό επιβάλλεται επειδή, λόγω λιτότητας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014 θα προσληφθεί μικρός αριθμός αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς κενά.

- οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, είτε α) θα απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο 12 ωρών είτε β) θα απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα περιλαμβάνεται σε ένα εκκαθαριστικό που θα αποσταλεί στους φορολογούμενους ιδιοκτήτες και θα καταβληθεί σε 7 δόσεις. Ο ΦΑΠ του 2013 θα αποσταλεί σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις.

Τι προβλέπεται για τα θέματα της αγοράς:

Εμπορικές συναλλαγές

Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια:

- Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.

- Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.

- Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

- Εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή.

Λογιστές - φοροτεχνικοί

Σε δύο, από τέσσερις που είναι σήμερα, μειώνονται οι τάξεις των λογιστών - φοροτεχνικών και δίνεται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α' Τάξη) και σε αποφοίτους Λυκείου, εφόσον έχουν εξαετή επαγγελματική εμπειρία ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' Τάξης.

Σημειώνεται πως σήμερα οι κατατασσόμενοι στη Δ' Τάξη λογιστές απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.

Διαβάστε εδώ το τελικό νομοσχέδιο

Διαβάστε εδώ την έκθεση αξιολογησης συνεπειών

Διαβάστε εδώ τις τροποιήσεις και τις καταργήσεις διατάξεων

newpost.gr