Ο Δήμος Πλατανιά  ενημερώνει ότι εντάχθηκε , στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΟΣΑΠΥ το έργο με αριθμό πράξης Α.Π.2804/19-4-2013 « Αναπλάσεις Πλατειών Τ.Κ. Μανολιοπούλου, Ζουνακίου,Κοντομαρίου,Συριλίου και Καληδωνίας» στο Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου2007-2013, Πρ/σμου δαπάνης 660.000 €.

Ετσι μια προσπάθεια ετών για την ανάπλαση των πλατειών της Δ.Ε. Πλατανιά δρομολογείται.

Στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.