Υψηλή διάκριση έλαβε ο δήμος Φαιστού στο εθνικό συνέδριο για το ευρωπαϊκό ενεργειακό βραβείο.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό για να αυξηθεί η ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Αυτό θα μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο είναι πολύ επιβλαβές για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως επίσης και το ενεργειακό κόστος.

Οι Δήμοι του προγράμματος MED έχουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως την ηλιακή ενέργεια.

Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο επιτρέπει στους Δήμους να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες βελτίωσης και, κυρίως, να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα της ενεργειακής αποδοτικότητας.