Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέστειλε ερωτηματολόγια σε 206.000 δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται στα υπουργεία και στους φορείς που έχουν αξιολογηθεί οι δομές τους προκειμένου να περιγράψουν τα καθήκοντα της θέσης εργασίας στην οποία υπηρετούν.

Οι απαντήσεις στο τεστ θα δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους είτε το πράσινο φως για την παραμονή τους είτε θα τους οδηγήσει στην πόρτα εξόδου μέσω της διαθεσιμότητας.

Οπως αναφέρει και το ΕΘΝΟΣ από τα περιγράμματα θέσεων εργασίας που θα αντληθούν από τα ερωτηματολόγια μέχρι τα τέλη Ιουνίου σε αυτήν την πρώτη φάση, θα εξαρτηθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στα νέα οργανογράμματα των φορέων.

Από αυτά θα προκύψουν 12.500 εργαζόμενοι που θα κριθούν ως πλεονάζοντες μέχρι τα τέλη Ιουλίου και θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Τα ερωτηματολόγια που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με τα νέα περιγράμματα θέσεων θα μπορεί να μετρηθεί η απόδοση των υπαλλήλων, το παραγόμενο αποτέλεσμα και ο όγκος εργασίας για κάθε υπάλληλο αλλά και κάθε υπηρεσία.

Ερωτηματολόγια και για τους προϊσταμένους

Και οι προϊστάμενοι (τμηματάρχες διευθυντές και γενικούς διευθυντές) όμως θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο. Μετά την ανάλυση των απαντήσεων θα διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις. Παράλληλα θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των κυρίων καθηκόντων, των βασικών γνώσεων και των δεξιοτήτων.


iefimerida.gr