Την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ζητεί ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης, με ερώτησή του προς την αρμόδια υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.

Ο κ. Δαμιανάκης επισημαίνει ότι ο Φορέας Διαχείρισης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και «οι μόνοι πόροι χρηματοδότησης που διαθέτει προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύμφωνα με προσωπική ενημέρωση που είχα από τα στελέχη του», προσθέτει ο Χανιώτης βουλευτής, «σήμερα ο Φορέας Διαχείρισης αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την εύρυθμη λειτουργία του». Στη συνέχεια, ο κ. Δαμιανάκης εκθέτει στην υπουργό τα συγκεκριμένα προβλήματα:

1. «Υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την οριοθέτηση και ρύθμιση χρήσεων των προστατευμένων περιοχών, όπως αυτή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (σύμφωνα με το Ν. 1650/86, αρ. 21, για την προστασία του Περιβάλλοντος).
2. Η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε αποσαφήνιση των χωρικών ορίων αρμοδιότητας του Φορέα και να εξετάσει τη δυνατότητα διεύρυνσής τους, καθώς και επέκτασης σε άλλους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας.
3. Το σύνολο των υπαλλήλων του Φορέα είναι ορισμένου χρόνου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ελάχιστος πυρήνας από μόνιμο προσωπικό.
4. Διαπιστώνεται αδυναμία συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και κυρίως των κτηρίων (π.χ. Κέντρο Πληροφόρησης), τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί στο Φορέα.
5. Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στη χρηματοδότηση των δράσεων του Φορέα, καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις στην έγκριση των Τεχνικών Δελτίων και κωλυσιεργίες στην έγκριση και διάθεση των πιστώσεων, εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Πολύ σημαντικό θέμα είναι επίσης αυτό της διαχείρισης των πόρων από τα εισιτήρια.
6. Τέλος, όσον αφορά το θέμα της φύλαξης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες-συναρμοδιότητες με το Λιμεναρχείο και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και να αποσαφηνιστεί επακριβώς η έννοια της “φύλαξης” και ό,τι αυτή εμπεριέχει
».

Επίσης, ο κ. Δαμιανάκης αναφέρεται σε σχετικές ερωτήσεις που είχε καταθέσει στη Βουλή στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, στις οποίες έκανε λόγο για τη ζωτική σημασία του Δρυμού για το νομό Χανίων και ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, επισημαίνοντας ότι «πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί αυτό το σπουδαίο στολίδι της φύσης, που αποτελεί εξ αδιαιρέτου πλούτο μας».