Παραμένει η μαύρη τρύπα στα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ σημειώθηκε και μικρή υπέρβαση δαπανών, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ωστόσο το έλλειμμα παραμένει εντός των στόχων, όπως τονίζει το υπουργείο, και διαμορφώθηκε σε 4,710 δισ. ευρώ, κάτι που επετεύχθη κυρίως λόγω της συγκράτησης των δαπανών.

Την υστέρηση των εσόδων, που ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, αποδίδεται εκτός των άλλων στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ύφεση το 2010. Ενθαρρυντικά είναι πάντως τα στοιχεία για το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν κατά 121%.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού (Μάρτιος)

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού παραμένει εντός των στόχων που είχαν τεθεί με τον προϋπολογισμό του 2011.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 4,710 δισ. ευρώ και υπολείπεται κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 4,701 δισ. ευρώ, που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2011 για το αντίστοιχο διάστημα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2010 το έλλειμμα Κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,371 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών «η επίτευξη του στόχου του ελλείμματος για το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίως από την επίτευξη σημαντικής συγκράτησης των δαπανών, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού – τακτικός και ΠΔΕ – υστερούν έναντι των στόχων, κατά 776 εκατ. ευρώ».

Ειδικότερα, επισημαίνει το υπουργείο, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.114 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση κατά 8,1%, ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Η μείωση αυτή σύμφωνα με το υπουργείο «οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση – κατά την περίοδο σύνταξης του Προϋπολογισμού – στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, στην μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 44 εκατ. ευρώ, αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης φυσικών προσώπων βάσει του νέου φορολογικού νόμου».

Από την άλλη μεριά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 121,3% ή κατά 604 εκατ. ευρώ.

«Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του α΄ τριμήνου του 2011 βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010» σημειώνει το υπουργείο.

Μικρή υπέρβαση δαπανών

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,5%, γεγονός «που οφείλεται κυρίως στην διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 437 εκατ. ευρώ» αναφέρει το υπουργείο.

Αντίθετα, τονίζει το υπουργείο, «οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες κατά 2,3% ή κατά 300 εκατ. ευρώ».

Οι δαπάνες του ΠΔΕ παρουσιάζουν μείωση κατά 55,3% ή περίπου 923 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

in.gr