Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει την Πέμπτη 9 Μαΐου λόγω μετάβασης του στην Αθήνα , όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από πρόσκληση του σχετικά με την « Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ».

Στην συνάντηση αυτή θα παρευρίσκεται και ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ.Στέφανος Χατζηδάκης .

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος Σολιδάκης Εμμανουήλ