Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5298/30-4-2013 πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καλούνται έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20.05.2013, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν Θέσεις Μαθητείας σε αποφοίτους της Τεχνικής Εκπ/σης να εγγραφούν (ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους οι ήδη εγγεγραμμένες) και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr.

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας διάρκειας 6 μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, χορηγώντας στους αποφοίτους υποτροφία 300 € και καλύπτοντας την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mathiteia4u.gov.gr