Οικονομικό όριο στο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ, κατά μέσον όρο στην τελευταία τριετία, για τους δικαιούχους μετεγγραφής, παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ενώ δεν θα υπερβαίνουν το 20% των εισακτέων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή, με στόχο τον περιορισμό των μετεγγραφών στα κεντρικά Ιδρύματα Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά τους υποψηφίους-παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, με αδελφό που φοιτά σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ορφανούς ή τέκνα άγαμης μητέρας καθώς και υποψηφίους με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με βαριές παθήσεις (τυφλοί, κωφάλαλοι, νεφροπαθείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne, με αναπηρία άνω του 67%).

Πρόσφατα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ασθενείς κλπ) καταργούνται και θεσπίζεται ειδική κατηγορία εισαχθέντων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στην κατηγορία αυτή θα δίνονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και οι δικαιούχοι τους δεν θα έχουν εκ των υστέρων δυνατότητα μετεγγραφής τους σε άλλο Ίδρυμα, από εκείνο στο οποίο εισήχθησαν.

Οι πρόσθετες αυτές θέσεις δεν θα ξεπερνούν το 20% από τον αρχικό αριθμό εισακτέων σε κάθε τμήμα. Ο αριθμός τους θα είναι αντίστοιχος του προσωπικού και των υποδομών κάθε τμήματος.

Ειδικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών θα μπορούν να κερδίζουν μια θέση σε αυτό το επιπλέον ποσοστό θέσεων, μόνο εφόσον το οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 50.000 ευρώ.
Εάν όμως έχουν εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ και παρόλα αυτά επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα κρίνονται με βαθμολογικά κριτήρια ανάλογα με την επίδοση τους και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο.
Πώς θα γίνεται η επιλογή
Έτσι, ο κάθε υποψήφιος των ειδικών κατηγοριών θα κρίνεται αρχικά για τις προβλεπόμενες θέσεις σε κάθε τμήμα που αφορούν όλους τους υποψηφίους με βάση το σύνολο των μορίων και τη σειρά προτίμησης.

Εάν δεν εισάγεται στο τμήμα πρώτης προτίμησης, θα κρίνεται εκ νέου για τις πρόσθετες ειδικές θέσεις του ίδιου τμήματος με βαθμολογικά κριτήρια. Εάν δεν εισαχθεί ούτε με αυτό το ποσοστό, η παραπάνω διαδικασία θα συνεχίζεται για την επόμενη προτίμησή του.

Επίσης το υπουργείο κατέθεσε τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση από το 10% των θέσεων στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012».

Κατόπιν αυτού του χρονικού περιθωρίου, καταργείται αυτή η δυνατότητα των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, αναμένεται ότι για εφέτος θα είναι μειωμένος ο αριθμός των εισακτέων, αλλά κυρίως θα υπάρχει καλύτερη κατανομή ώστε να μη συνωστίζονται εισακτέοι σε τμήματα κεντρικών ιδρυμάτων που δεν έχουν πλέον περιθώριο απορρόφησης φοιτητών και σπουδαστών.

Τέλος, κατατέθηκε και ρύθμιση για τη δυνατότητα να λάβουν απολυτήριο χωρίς να περάσουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις , όσοι απόφοιτοι λυκείου, δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι δηλαδή επαναφορά της παλαιάς “πέμπτης” δέσμης. Το απολυτήριο που θα πάρουν μέσω των ενδοσχολικών εξετάσεων θα είναι ισότιμο με των υπολοίπων συμμαθητών τους.

protothema.gr