Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Τ.Δ. του ΟΕΕ/ΤΑΚ με τον Πρόεδρο της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. κ. Γιώργο Κυδωνάκη και το μέλος της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. κ. Γιώργο Αμπαρτζάκη, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Πιο συγκεκριμένα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της νέας διάκρισης των τάξεων του Λογιστή Φοροτεχνικού και της πιστοποίησης, η οποία θα αποτελέσει τον άμεσο στόχο του φορέα. 

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της εξωστρέφειας του Ο.Ε.Ε., με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη Φορολογική μεταρρύθμιση και τα αναπτυξιακά θέματα.

Τέλος, τέθηκε από την πλευρά της Τ.Δ. το ζήτημα των προβλημάτων των νέων οικονομολόγων, προτάθηκαν δράσεις αντιμετώπισής τους, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η ενίσχυση των προγραμμάτων παροχών προς τα μέλη του Ο.Ε.Ε.