Σε «αναβρασμό» βρίσκονται οι καταστηματάρχες των εμπορικών καταστημάτων της παραλιακής λεωφόρου, καθώς οι εξελίξεις στο «σήριαλ» με τα κιόσκια διαμορφώνουν δυσχερή δεδομένα για τους ίδιους.

Ειδικότερα, μετά την έγκριση της τελικής βελτιωμένης πρότασης του δημάρχου Ρεθύμνου και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου από το Κ.Α.Σ., αλλά και την καθυστέρηση της συζήτησης της αίτησης αναστολής της απόφασης Γερουλάνου, που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βρίσκονται στον αέρα χωρίς να γνωρίζουν ακόμα, ούτε και οι ίδιοι τον τρόπο που θα αντιδράσουν σε περίπτωση, που βρεθούν αντιμέτωποι με τα συνεργεία κατεδάφισης του δήμου.

Οι έμποροι-καταστηματάρχες της παραλίας περιμένοντας, όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, από μέρα σε μέρα να συζητηθεί η αίτηση που έχουν καταθέσει στο ΣτΕ για αναστολή της υπουργικής απόφασης, πράγμα το οποίο και περιμένουν να συμβεί πριν την 15η Απριλίου, δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο τί ακριβώς θα κάνουν προκειμένου να εμποδίσουν την κατεδάφιση των κατασκευών που βρίσκονται μπροστά στα καταστήματα τους.

Ωστόσο μπροστά στο ενδεχόμενο των κατεδαφίσεων, η σκέψη τους κατευθύνεται σε ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να καθυστερήσουν την εφαρμογή της απόφασης, μέχρι τουλάχιστον να συζητηθεί η αίτηση στο ΣτΕ.

Οι περιπτώσεις των λοιπών καταστηματαρχών έχουν χρονικά περιθώρια, αφού απαιτούνται οι απαραίτητες διορθώσεις, σε άλλες περιπτώσεις μέχρι το τέλος του 2011 και σε άλλες μέχρι το τέλος του 2012.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες σε βάρος των οποίων υπάρχουν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής θα κληθούν ούτως ή άλλως να κάνουν τις αλλαγές και να πληρώσουν τα πρόστιμα στην Κτηματική Υπηρεσία, ακόμα και εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει να ακυρώσει την απόφαση Γερουλάνου.

Μάλιστα η Κτηματική Υπηρεσία είναι αυτή, η οποία οφείλει να εκτελέσει τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πράγμα το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής, προφασιζόμενη ότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο ποσόν (περίπου 3.000 ευρώ) προκειμένου να πληρώσει το δικαστικό επιμελητή.

Τέλος, τα συνεργεία κατεδάφισης του Δήμου, αν τελικά κληθούν να εφαρμόσουν την απόφαση, θα ξεκινήσουν από τα εμπορικά καταστήματα, αφού σύμφωνα με την πρόταση, «οι υπάρχουσες κατασκευές στα εμπορικά καταστήματα θα απομακρυνθούν έως τις 15 Απριλίου 2011 από συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνου».

Η τελική βελτιωμένη πρόταση

Συγκεκριμένα η πρόταση που έγινε από τους κ.κ. Αλεφαντινό και Μαρινάκη προς τους καταστηματάρχες της παραλίας, την οποία όμως δεν έκαναν δεκτή τα μέλη του συλλόγου είναι :

Α. Τα εμπορικά καταστήματα να καλύπτονται οι επιτρεπόμενες χαμηλές προθήκες από ομπρέλες λευκού χρώματος. Οι δε, υπάρχουσες κατασκευές θα απομακρυνθούν έως 15-4-2011 από συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης

Β. Τα Στέγαστρα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία τριετία με άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον οι χρήστες τους έχουν τηρήσει επακριβώς τα σχέδια της άδειας τους, να έχουν περιθώριο συμμόρφωσης με την νέα απόφαση του Κ.Α.Σ. μέχρι 31-12-2012.

Όσοι, δε, κατά την κρίση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχουν επουσιώδεις μεταβολές στα σχέδια τους, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το ύφος και το πνεύμα της παραπάνω έγκρισης, να υποχρεούνται να συμμορφωθούν μέχρι το τέλος του 2011.

Γ. Οι έχοντες στέγαστρα , σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του Κ.Α.Σ. να μπορούν να τα διατηρήσουν αποψιλούμενα όμως από κάθε άλλη προσθήκη μέχρι το τέλος του 2011, οπότε και θα πρέπει να υπαχθούν σε μια από τις τρεις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν καθαιρώντας τα στέγαστρά τους, αφού πάρουν άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία, μέχρι 15-4-2011, χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν δηλώσει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο την επιλογή τους, σχετικά με τις τρεις επιτρεπόμενες λύσεις από την απόφαση του Κ.Α.Σ.

Στην πρόταση οι τιμές διαμορφώθηκαν:

α. Για τα Εμπορικά Καταστήματα, το ποσόν των 30 € ανά τ.μ. μέτρο ως ετήσιο μίσθωμα, για όσο διάστημα παραμένουν ανοικτά, εφόσον έχουν απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο τις προστιθέμενες προθήκες, τις επιτρεπόμενες ομπρέλες.

β. Για την α λύση (Ομπρέλες), το ποσόν των 40 € ανά τετραγωνικό μέτρο ως ετήσιο μίσθωμα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα Εμπορικά Καταστήματα.

γ. Για τη β λύση (Στέγαστρο με Καραβόπανο), το ποσόν των 50 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ως ετήσιο μίσθωμα.

δ. Για τη γ λύση (Στέγαστρο με PVC), σύμφωνα με τα σχέδια της απόφασης του Κ.Α.Σ το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται στο ποσόν των 70 € ανά τετραγωνικό μέτρο. Για τις δύο τελευταίες λύσεις δεν προβλέπεται περικοπή του τιμήματος παραχώρησης του χώρου ανάλογα με τη χρονική λειτουργία της επιχείρησης, λόγω της μονιμότητας της κατασκευής.

rethemnosnews.gr