Πιάνουν δουλειά 1.500 ράμπο της εφορίας και βάζουν στο στόχαστρο τους 10.700 φορολογούμενους ύποπτους για φοροδιαφυγή. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος της διαγραφής.

Τα κριτήρια επιλογής των φορολογούμενων που μπαίνουν στο στόχαστρο

Φορολογικό μητρώο
Δαπάνες που δηλώθηκαν ως ποσοστό επί του εισοδήματος ή του τζίρου
Το είδος, η έδρα και τα έσοδα της επιχείρησης
Οι απότομες μεταβολές στο επιχειρηματικό, εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ
Το ύψος των καταθέσεων και των εμβασμάτων στο εξωτερικό
Οι κρατικές ενισχύσεις μέσω αναπτυξιακών νόμων

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται, από συγκεκριμένες λίστες που θα καταρτιστούν κεντρικά από το υπουργείο Οικονομικών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.