Πραγματοποιήθηκε σήμερα 13-5-2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σύσκεψη για την Λειψυδρία υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κου Απόστολου Βουλγαράκη, με την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, στην σύσκεψη συμμετείχαν: ο Δ/ντής Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κος Κριτσωτάκης Μαρίνος με τον συνεργάτη του κο Κοκολάκη Στέργιο, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΔΥΚ κος Μάρκος Πατρελάκης με τον συνεργάτη του Πανηγυράκη Αγαμέμνονα, ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΧ κος Στεργιάννης Κώστας, ο εκπρόσωπος του Δήμου Πλατανιά κος Καλαϊτζάκης Γιώργος, ο ειδικός Συνεργάτης της Π.Ε κος Βοζινάκης Κων/νος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Χανίων κος Βεγλιρής Εμμ. και Τζουμάκη Σουλτάνα.

Αφού εξετάσθηκαν τα στοιχεία του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού της υδρολογικής λεκάνης Αγιάς – Κολενίου & Αποκόρωνα διαπιστώθηκε ότι,

Α) Συγκριτικά με τον Μάϊο του 2012, κατά τον Μάϊο του 2013 οι στάθμες των επιφανειακών υδάτων βρίσκονται σημαντικά μειωμένες, λόγω της αυξημένης άντλησης του νερού, εξαιτίας της σοβαρής ανομβρίας που σημειώθηκε κατά το διάστημα Μαρτίου, Απριλίου & Μαίου 2013, στις αγροτικές περιοχές. Αντίθετα, στις στάθμες των υπόγειων υδάτων – γεωτρήσεις, δεν παρουσιάζεται μείωση. Κρούεται όμως ο κίνδυνος για το 2014, σε περίπτωση συνεχόμενου έτους ανομβρίας.

Β) Το διαθέσιμο υδατικό δυναμικό, κρίνεται ότι είναι επαρκές για την φετινή περίοδο.

Γ) Εφ όσον το Φράγμα του Βαλσαμιώτη ολοκληρωθεί και διατεθούν τα 5,6 εκ μ3 νερού την νέα περίοδο, οι προοπτικές θα είναι ευνοϊκότερες το 2014.
Διαμορφώθηκαν μετά από διάλογο οι παρακάτω προτάσεις:

1. Όλοι οι Φορείς που έχουν διαχείριση των νερών (ΟΑΔΥΚ – ΤΟΕΒ- ΔΕΥΑΧ) θα πρέπει άμεσα να αποκαταστήσουν τους αγωγούς μεταφοράς των νερών ώστε να μειωθούν οι διαρροές από το δίκτυά τους. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε ελέγχους των διαρροών, αλλά και των καταναλώσεων που επιβάλλουν οι άδειες χρήσης νερού , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η είσπραξη των οφειλών πρέπει να γίνεται κανονικά, όπως και ο έλεγχος των ρολογιών σε κάθε ιδιοκτήτη.

3. Τα ξενοδοχεία πρέπει να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ποσότητες νερού, χωρίς αλόγιστη χρήση.

4. Η Π.Ε Χανίων έχει την απόλυτη ευθύνη για την διατήρηση της απαραίτητης ποσότητας νερού της Λίμνης της Αγιάς, προκειμένου να διατηρείται η πλούσια βιοποικιλότητα του υδροβιότοπου.

5. Οι Αγρότες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις παραινέσεις και εξειδικευμένες συμβουλές των ενημερωτικών συναντήσεων του Δ/ντή του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας κου Χαρτζουλάκη Κων/νου που πραγματοποιεί στους Δήμους του Νομού, σχετικά με τις απαιτούμενες ποσότητες νερού που χρειάζεται η κάθε καλλιέργεια.

Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ανάγκες για περισσότερη ποσότητα νερού θα ενεργοποιηθούν οι γεωτρήσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί, και των οποίων η λειτουργία δεν αναμένεται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στα μόνιμα αποθέματα των υδροφορέων.