Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απέρριψε προσφυγή της Ελλάδας για μειωμένες αγροτικές επιχορηγήσεις

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την Παρασκευή προσφυγή της Ελλάδας κατά παλαιότερης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δια της οποίας απέκλεισε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένες ελληνικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ και αφορά κατά βάση στον τομέα των ενισχύσεων στο ελαιόλαδο και ειδικότερα στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών στον ελαιοκομικό τομέα, το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για τον έλεγχο των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιόλαδου και στο οποίο εντοπίστηκαν, όπως αναφέρει το Δικαστήριο, σημαντικές πλημμέλειες.

newspost.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ