Σε δύο μαθήματα κατεύθυνσης εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι μαθητές της Τρίτης Λυκείου προκειμένου να εισαχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης διαγωνίζονται στη Νεοελληνική Λογοτεχνία ενώ της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στη Φυσική.