Αύριο Πέμπτη 23 Μαΐου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού και έγκριση για την συνέχιση στην επόμενη φάση για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια της πράξης: «Παιδικός σταθμός 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ. Λαππαίων» 2ο Υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό σταθμό 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δ. Λαππαίων», με προϋπολογισμό 33.037,80 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α..

2. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ- ΒΙΑΝΝΟΣ -ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ /ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒEΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+411,ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 21+145 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+200 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ» - 6ο υποέργο: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ».

3. Έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Απόφασης Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Ηρακλείου & Π.Ε. Λασιθίου για τους τομείς Πολιτισμού –Αθλητισμού 2013.

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 16914/20-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Χανίων.
5. Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης εκδήλωση “Marketing και Προβολή τουριστικών προορισμών. Case study: Chania” σύμφωνα με το με αρ. 17118/21-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χανίων
6. Έγκριση πρακτικών (Νο 1 και Νο 2) της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 2436/2013 για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 418/20-05-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης Δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ρεθύμνου.

8. Έξοδα παράστασης-αμοιβής Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο για υπάλληλο της Π.Ε. Ρεθύμνης.

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, συνολικού προϋπολογισμού 600,00 ΕΥΡΩ», συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ,.

10. Έγκριση αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π. Ε. Ρεθύμνου».

11. Προμήθεια παγίδων τύπου Mcphail για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην ΠΕ Λασιθίου.

12. Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην ΠΕ Λασιθίου.

13. Ανάκληση της αριθ. 583/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την παραχώρηση προς χρήση στο Δήμο Ιεράπετρας του «Πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος για την Παχειά Άμμο» και έγκριση της παραχώρησης αυτού προς χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για τον ίδιο σκοπό,.

14. α) Συμμέτοχη της Περιφέρειας Κρήτης στην Έκθεση «Κρήτη μεγάλη συνάντηση» από τις 24 – 27 Μαΐου του 2013 στο εκθεσιακό κέντρο Tae Kwon Do στο Δέλτα Φαλήρου στην Αθήνα.

β) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο για εντομολογικούς εχθρούς στις καλλιέργειες – αλευρώδεις από τις 20 -24 Μάιου στο Κολυμπάρι Χανίων.

γ) Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης κατόπιν προσκλήσεως από τον Περιφερειάρχη του Κιέβου σε διεθνές επιχειρηματικό φόρουμ, κατά τη διάρκεια του οποίου, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα έκθεση προϊόντων και θα υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων Περιφερειών από τις 22 – 25 Μαΐου 2013, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

δ)Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην εκδήλωση “CEREALIA” από τις 06-09 Ιουνίου 2013 στη Ρώμη εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα, κατόπιν πρότασης -πρόσκλησης του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη.

ε) Καταχώρηση στο περιοδικό της AEGEAN AIRLINES «BLUE», στ) Αποστολή αντιπροσωπίας της Περιφέρειας Κρήτης στη Βενετία στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη διαδικασία πιστοποίησης, μεταποίησης προϊόντων από μικρές παραδοσιακές μονάδες.
 
15. Έγκριση μετακινήσεων.