Στην επιβολή χρήσης ταμειακών μηχανών στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων αναφέρεται στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός κ. Γ. Μαυραγάνης: «με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ 1037/12-2-1992 Υπουργικής Απόφασης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής του Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.

Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ στέλεχος, χωρίς όμως να αποκλείεται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υποχρεούνται στην αναγραφή επιπλέον δεδομένων στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, η δυνατότητα (προαιρετικής ) χρήσης ΦΤΜ ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Νόμου 1809/1988 για την έκδοση των εν λόγω αποδείξεων».

Σημειώνεται ακόμη ότι «οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παράλληλα με τη δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν και δραστηριότητα ενοικίασης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να μην εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο ανά δραστηριότητα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω αποδείξεις με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή είτε χειρόγραφα, είτε προαιρετικά με τη χρήση ΦΤΜ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.»