Ελεύθεροι επαγγελματίες - ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι συμπλήρωσαν έως τις 31/12/2012 τη προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γέννησής τους τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ίσχυαν πριν από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό (το 60ό ή το 65ο για 37 και 15 έτη ασφάλισης, αντίστοιχα) γλιτώνουν την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως και τρία έτη από 1/1/2013.

Αυτό προκύπτει από γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ που διευκρινίζει ότι «για τον υπολογισμό της ηλικίας του φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπ΄ όψιν και η ημέρα της γέννησής του και επομένως ασφαλισμένος που έχει γεννηθεί την 1/1/1948 συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας την 31/12/2012».

Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή, η εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ ορίζει ότι «όπου από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις τίθεται όριο ηλικίας αυτό θα θεωρείται ότι συμπληρώνεται την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γέννησης και εφόσον η ημερομηνία γέννησης είναι η 1η ημέρα του μήνα, το έτος θα συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα». Π.χ. παλαιός ασφαλισμένος γεννηθείς την 1/1/1948 συμπλήρωσε δεκαπενταετή συντάξιμο χρόνο ως 31/12/2012 και έχοντας συμπληρώσει το 65ο έτος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε.

imerisia.gr