Για το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τους χώρους στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων , απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και σε αυτές επιτρέπεται η στάθμευση και η φύλαξη επιβατικών οχημάτων και μοτοσυκλετών.

«Ωστόσο, διαπιστώνεται απουσία νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στην ίδρυση επιχείρησης με αντικείμενο την ιδιωτική στάθμευση μεγάλων οχημάτων, τριαξονικών, φορτηγών και λεωφορείων.

Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχει κάποιος σύννομος τρόπος αδειοδότησης και λειτουργίας», όπως έχει επισημάνει ο κ. Λ. Αυγενάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης απαντά στον Ηρακλειώτη Βουλευτή ότι: «έχουν διαβιβαστεί τα σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, α) για τους χώρους στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείον και β) για τους χώρους πλύσης καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων.

Τα εν λόγω σχέδια αξιολογούνται σε συνάρτηση με το υπό διαμόρφωση σχέδιο Π.Δ. με θέμα «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» το οποίο θα αντικαταστήσει το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα χρήσεων γης».