Ενας 103χρονος υπηρετεί ως δικαστής στην πόλη Wichita, Kansas των ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP.

Ο Ομοσπονδιακός  Δικαστής Wesley Brown είναι ο παλαιότερος δικαστής στις ΗΠΑ. Είναι ένας από τους τέσσερις δικαστές, που διορίστηκαν από το πρόεδρο John Kennedy, και που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Σε κάθε δίκη ο Brown, φτάνει με το ηλεκτρικό αναπηρικό καροτσάκι του και χρησιμοποιεί  αναπνευστήρα!