Μέχρι το τέλος Μαΐου καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου που θα ενισχύσει τις επενδύσεις με 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,2 δισ. ευρώ είναι φοροαπαλλαγές και τα 800 εκατ ευρώ ενισχύσεις, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας την ενεργοποίηση του επενδυτικού νόμου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τη Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου και ο υπουργός σημείωσε ότι εντός εξαμήνου θα ολοκληρώνεται η δαδικασία επιλογής και έγκρισης κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ταυτόχρονα, όπως είπε, ενεργοποιείται το νέο Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ) που πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά στη στήριξη των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), στις εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Με την πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ, δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, με κίνητρα όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και την ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του ΕΤΕΑΝ.

Ακόμη, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν και οι αποφάσεις με τις οποίες θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και δικτύωσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ευρύ πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να δοθεί χρόνος στους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμαστούν, και κάθε επενδυτής μπορεί πλέον να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών μέχρι και τις 31 Μαΐου, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και τυπικά η λειτουργία των σχετικών Γραφείων (αρχικά από τις οδούς Κοραή και Κατεχάκη, ενώ σταδιακά θα γίνουν γραφεία σε όλη την Ελλάδα).

Με την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου (α΄εξάμηνο 2011) διατίθενται κίνητρα ύψους 800 εκατ. ευρώ ενισχύσεων και 2,2 δισ. ευρώ φοροαπαλλαγών για τη γενική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή. Στα μέσα του μήνα ξεκινά και η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων με την επιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ\’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τη Β΄προκήρυξη προβλέπονται επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή, ύψους περίπου 1,2 δισ ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά επιχορηγήσεων και leasing για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για Τεχνολογική Ανάπτυξη και για Περιφερειακή Συνοχή, που δεν θα απορροφηθούν στην πρώτη προκήρυξη, μεταφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο.

Ο υπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα την καινοτόμο διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και τόνισε ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή του επενδυτικού κοινού με τους αξιολογητές παρά μόνο στην υποβολή του φακέλου».

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου και λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εκτυπώνει την αίτηση και υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφερειάς του.

Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης.

Οι καινοτομίες σε αυτό το στάδιο αφορούν:

– Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται (είναι απλά, και πολύ λιγότερα από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) ενώ τα περισσότερα υποστηρίζονται από υποδείγματα που συμπληρώνονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα).

– Ο επιχειρηματίας που υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των όσων καταθέτει. Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να κληθεί να αποδείξει όσα έχει καταθέσει και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί τις συνέπειες.

Η επιλογή των σχεδίων θα γίνεται με βάση την προσδοκώμενη βιωσιμότητά τους και όχι τον έλεγχο των περιφερειακών δικαιολογητικών που ούτως ή άλλως πρέπει να αποτελούν φροντίδα και ευθύνη του επιχειρηματία.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Τις επόμενες ημέρες προκηρύσσεται, όπως είπε ο υπουργός, ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν σε έξι δράσεις.

Απ\’ αυτές, οι τρεις πρώτες αφορούν στο νέο επενδυτικό, δηλαδή είναι δράσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, Συνέργειας – Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητας των Νέων.
Οι άλλες τρεις είναι δράσεις Εξωστρέφειας, Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομ, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ και η τελευταία είναι η δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων και Ποτών.

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Προβλέπεται, οι πόροι των Ταμείων Δανειοδότησης να ανέλθουν στο ύψος των 1,2 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους. Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
Κάθε τράπεζα είναι αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα υποψήφιο, διατίθεται για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.

Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, συγκεντρώνει την ανώτερη βαθμολογία. Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου), οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου).

in.gr