Υπέρ της επιστροφής της Βικελαίας Βιβλιοθήκης τάσσεται ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Νικητιάδης:

Αναλυτικά η Απάντηση έχει ως εξής:

Το κτήριο \”Αχτάρικα\” στο οποίο στεγαζόταν η Βικελαία Βιβλιοθήκη πριν την έναρξη των εργασιών στατικής ενίσχυσης και διαμόρφωσής του, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Το αρχικό κτήριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1920 και δέχτηκε αρκετές προσθήκες και επεμβάσεις.

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ενέκρινε τη στατική ενίσχυση του κτηρίου με την υπ.αριθμ.2774/10-6-2008 απόφαση, καθώς από την περίοδο κατασκευής του ήταν γνωστό ότι το κτήριο βρίσκεται σ\’ ένα κομβικό σημείο του βυζαντινού-παλαιοενετικού πυρήνα της πόλης του Ηρακλείου. Στο υπόγειό του, κατά μήκους της νότιας πλευράς, αποκαλύφθηκε και διατηρείται ορατό τμήμα αραβοβυζαντινού-παλαιοενετικού τείχους, επί του οποίου όδευε ο κύριος υδαταγωγός που τροφοδοτούσε την κρήνη Μοροζίνι (\”Λιοντάρια\”). Στο νοτιοδυτικό τμήμα του κτηρίου αποκαλύφθηκε τμήμα του ανατολικού πύργου της Πύλης Voltone, της κύριας πύλης που συνέδεε την παλιά πόλη (citta vecchia) με τη νέα (citta nuova) ήδη από την βυζαντινή περίοδο. Η πύλη, επί της 25ης Αυγούστου, καταχώθηκε το 1002, μετά την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού που πέρασε μέσα από ρήγμα που είχε δημιουργηθεί στο χαμηλό τμήμα της πύλης. Η Εφορεία προχώρησε στο σημείο αυτό σε ανασκαφική έρευνα του εξωτερικά του ορίου του κτηρίου και επί της 25ης Αυγούστου, η οποία ωστόσο δεν επεκτάθηκε, λόγω μη συνέχειας της χρηματοδότησής της από το Δήμο Ηρακλείου (άρθρο 37 του Ν.3028/02).

Η Εφορεία εκτός της στατικής ενίσχυσης, ενέκρινε τις όψεις του κτηρίου (υπ\’αριθμ. 5441/13-11-2009), λόγω της άμεσης οπτικής επαφής με την Κρήνη Μοροζίνι.

Η Εφορεία δεν ενεπλάκη ως προς την έγκριση χρήσεων του κτηρίου \”Αχτάρικα\” και τη επαναστέγαση ή μη της Βικελαίας σε ολόκληρο το κτήριο, καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητάς της.

Ωστόσο, τάσσεται υπέρ της επιστροφής της Βιβλιοθήκης στο κτήριο με το οποίο έχει συνδεθεί στη μνήμη των κατοίκων, η θέση του οποίου στην καρδιά της πόλης θα συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου.