Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/5/2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ. Κισάμου η εσπερίδα "‘Ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης στις καλλιέργειες" που οργάνωσε ο Δήμος Κισάμου, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και ο ΟΑΔΥΚ.

Την εσπερίδα χαιρέτησε ο δήμαρχος Κισάμου κ. Γ. Μυλωνάκης τονίζοντας την στήριξη του Δήμου στο πρωτογενή τομέα, ο εκπρόσωπος του ΟΑΔΥΚ κ. Ε. Κοπάσης που τόνισε την συμβολή του ΟΑΔΥΚ στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της περιοχής.

Στην εσπερίδα συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Κισάμου και Χρυοσκαλίτισσας και αγρότες.

Στην εσπερίδα ο αντιδήμαρχος Κισάμου κ. Ν. Κουμάκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τα έργα που απαιτούνται για την επάρκεια νερού στο Δ. Κισάμου και τόνισε την ανάγκη για ορθολογική διαχείρισή.

Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου κ. Κ. Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού στην γεωργία.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η υπερ-κατανάλωση νερού, τις ανάγκες σε νερό των κυριότερων καλλιεργειών της περιοχής σε νερό και την αναγκαιότητα σωστής άρδευσης, αφού η κατανάλωση νερού για την παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί στοιχείο ποιότητας μέσω του ‘υδατικού αποτυπώματος’.

Η γεωπόνος του Ινστιτούτου κ. Μ. Μπερτάκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και σωστής λειτουργίας του συστήματος άρδευσης με σταγόνες, και τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού μπορεί να φτάσει πάνω από 95%. Τ

έλος ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Ψαρράς αναφέρθηκε στην δυνατότητα χρήσης για άρδευση των καλλιεργειών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και παρουσίασε τα αποτελέσματα πειραμάτων του Ινστιτούτου αλλά και της διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών και καλής ποιότητας προϊόντων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων για την ‘Ορθή Αρδευτική Πρακτική’ που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο..