Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ΕΕΑΕ, ανακοίνωσε πως εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, οι οποίες δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, εξακολουθούν να ανιχνεύονται σε δείγματα προερχόμενα από την πλήρη περιβαλλοντική αλυσίδα, αέρας, νερό της βροχής, χόρτα, γάλα και κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, στο διάστημα από 24 Μαρτίου έως 10 Απριλίου, τα επίπεδα ραδιενέργειας που ανιχνεύθηκαν σε περιβαλλοντικά δείγματα, παρουσίασαν διακυμάνσεις, παραμένοντας, σε κάθε περίπτωση, πολύ κάτω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας. Εξαιτίας των πολύ χαμηλών ποσοτήτων ραδιενέργειας, επισημαίνεται, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας, όπως αυτά καταγράφονται από τους σταθμούς έγκαιρης ειδοποίησης του τηλεμετρικού δικτύου ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

Οι λεπτομερείς εργαστηριακές μετρήσεις των περιβαλλοντικών δειγμάτων πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ μαζί με το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων, και ειδικότερα το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ \”Δημόκριτος\”, το Εργαστήριο του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

zougla.gr