Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ Χανίων ειδοποιεί τους κατοίκους των κάτωθι περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της Δ.Ε.Η. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις 21-1-2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00 στις περιοχές:

Φουρνέ – Μεσκλά – Ζούρβα – Θέρισσο – Λάκκους – Ομαλό – Καρρές Κυδωνίας – Καράνου – Σκαφιδάκια – Ορθούνι – Σκορδαλού – Σκηνέ – Χλιαρό – Λαγγός – Καρβουνόλακκο – Χωστή – Νέα Ρούματα – Πρασσέ – Σέμπρωνα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.