Ο Δήμαρχος Πλατανιά και Γραμματέας της ΠΕΔ Κρήτης κ. Μαλανδράκης Ιωάννης ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα τις 29-30 Μαΐου 2013 και στα πλαίσια των συζητήσεων περί του Ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων και του Νέου συστήματος κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων με σχετικό έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Κρήτης έθεσε τις παρακάτω θέσεις – προτάσεις του:

Σε κάθε περίπτωση οι πόροι οι οποίοι δίνονται στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ελάχιστοι αλλά υπολείπονται κατά 1 δις, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ, από το ελάχιστο κόστος λειτουργίας τους.

Όσο αφορά τα προτεινόμενα κριτήρια κατανομής και πιο συγκεκριμένα το κριτήριο της Έκτασης ενός Δήμου παρατίθεται η 1η Παρατήρηση:

Δεν αρκεί μόνο: «η έκταση κάθε Δήμου προκύπτει αθροιστικά από τα οριστικά αποτελέσματα της κατανομής της έκτασης της χώρας κατά βασικές κατηγορίες χρήσης (στατιστική έρευνα χρήσεων γης 2004)», όπως αναφέρει η μελέτη της ΕΕΤΑΑ αλλά η έκταση της οδοποιίας που έχει τεράστιο κόστος συντήρησης.

Η 2η Παρατήρηση αφορά τη Δημοτική Αποκέντρωση, η οποία αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο κατανομής

Στη μελέτη αναφέρεται ότι:
«
- Δημοτικές ενότητες (αριθμός ανά Δήμο)
- Δημοτικές / τοπικές κοινότητες (αριθμός ανά Δήμο)
- Οικισμοί
Το πλέον αντιπροσωπευτικό μέγεθος, που επηρεάζει το ελάχιστο κόστος λειτουργίας θεωρείται ο αριθμός των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων στο οποίο άλλωστε ενσωματώνονται οι δημοτικές ενότητες »

Άποψή μας είναι ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των τοπικών κοινοτήτων και ειδικότερα των οικισμών

Η 3η Παρατήρηση αφορά τον αριθμό κ το κόστος του προσωπικού το οποίο επηρεάζει το κριτήριο κατανομής

Εκτός από τις αμοιβές μισθοδοσίας μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού του Δήμου καθώς και τις Αμοιβές ειδικών συνεργατών και εξωτερικών συνεργατών (πολλοί δήμοι μη έχοντας προσωπικό καταφεύγουν σε παροχή υπηρεσιών για να καλύψουν λειτουργικά κενά π.χ. Ειδικότητες σε μηχανοργάνωση του Δήμου , πληροφορικής, τεχνικές ειδικότητες, κ.α) σοβαρά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος από εξωτερικές υπηρεσίες για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς.

Η 4η Παρατήρηση αφορά το κριτήριο σχετικά με την Προβληματικότητα

Στη μελέτη αναφέρεται ότι: «Θα καλυφθεί από τους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Για τους τελευταίους υπάρχει πρόβλημα ορισμού, γιατί ο χαρακτήρας του «Καλλικράτη» καλύπτει ελάχιστους και θα πρέπει να αναζητηθούν συνδυασμένα στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (επιδοτήσεις ορεινών και μειονεκτικών περιοχών)

Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μας να υπάρξει επιχορήγηση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές κ όχι αν ένας δήμος στο σύνολο του έχει χαρακτηριστεί ορεινός ή όχι.(μπορεί να γίνει με το χαρακτηρισμό ανά τοπική κοινότητα)