Ο νόμος θα τηρηθεί και θα επιβληθούν κυρώσεις σε όσους τοποθετήσουν ομπρέλες χωρίς να η απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο διαμηνύει η δημοτική αρχή του Πλατανιά που εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για μίσθωση παραλίας του δήμου από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Δήμος Πλατανιά με βάση τις διατάξεις του αριθ. 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 (ΦΕΚ 801Β') όπως επίσης και της τροποποιητικής Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013, θα δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση παραλίας οι οποίοι έχουν όμορες ξενοδοχειακές-λοιπές επιχειρήσεις, για την περίοδο 2013 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά για ξενοδοχεία:

1) Αίτηση
2) Σήμα ΕΟΤ
3) Θεωρημένο έγγραφο με τον αριθμό των κλινών της επιχείρησης βάση ΕΟΤ
4) Θεωρημένη τιμή δίκλινου δωματίου βάσει ΕΟΤ
5) Δημοτική ενημερότητα
Δικαιολογητικά για λοιπές επιχειρήσεις:
1) Αίτηση
2) Άδεια λειτουργίας
3) Δημοτική ενημερότητα

Οι τιμές ορίζονται σύμφωνα με την υπ αρ 171/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι σε περίπτωση που τοποθετήσουν ομπρέλες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο, θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις και πρόστιμα.